This is Google's cache of http://www.khabarnegar.org/article.aspx?id=115. It is a snapshot of the page as it appeared on 28 Aug 2008 10:59:59 GMT. The current page could have changed in the meantime. Learn more

Text-only version
These search terms are highlighted: مونترال شهر جهانی کتاب  

 

 تحريريه خبرنگار
درباره خبرنگار
خبر
نگاه خبرنگار
گزارش خبری
نقدنویس
مصاحبه گر
ستون معرفی
گزارش
اتاق عکس


 

به خبرنگار لینک بدهید


Webstats4U - Free web site statistics

Webstats4U - Free web site statistics
ترانه جوانبخت- مونترال
tjavanbakht@yahoo.ca

مونترال شهر جهانی کتاب

در دوران ما که اخبار در کمتر از چند ثانیه از یک سوی دنیا به سویی دیگر مخابره می شود خبرنگاری کاری دقیق و پر سرعت است. امروزه اینترنت از دیگر ابزارهای ارتباطی جلو زده و نقش اول را در این زمینه ایفا می کند. امسال مونترال به عنوان شهر جهانی کتاب انتخاب شده است. این خبری ست که در ذهن ما سئوالات زیادی را ایجاد می کند. چرا تهران ما که برای آینده کاندید شده بود به عنوان شهر جهانی کتاب مورد موافقت قرار نگرفت؟ چرا کشور ما که از نظر سابقه فرهنگی از بسیاری از کشورهای دیگر در طول تاریخ جلوتر بوده اکنون در این نوع رقابت ها گوی سبقت را از دست می دهد؟ و سئوالاتی از این قبیل که ذهن ما را به خود مشغول می کند.ketab1.jpg

بهتر است درباره اینترنت که بهترین وسیله ارسال خبر است بیشتر بیندیشیم. اگر چه اینترنت در ایران کاربران زیادی دارد اما متاسفانه هنوز فرهنگ استفاده صحیح از اینترنت در ایران آن طورکه باید جا نیفتاده است. رواج فرهنگ استفاده صحیح از اینترنت وظیفه اهل قلم است و آنان نباید ازاین امر مهم کوتاهی کنند. تاریخ و فرهنگ کشورمان مایه فخر و مباهات هر ایرانی ست اما جا دارد از خود بپرسیم: این فرهنگ از گذشتگان به ما رسیده از ما برای آیندگان چه خواهد ماند؟ کاربران اینترنت را می توان به چهار گروه مختلف تقسیم کرد: عده ای از اینترنت برای انتشار آثار علمی - تحقیقی و ادبی خود استفاده می کنند. گروهی دیگر جهت مطالعه این آثار از اینترنت استفاده می کنند. دسته سوم کسانی هستند که به منظور خرید و فروش کالاهای تجاری قدم به دنیای اینترنت می گذارند و گروه آخر کسانی هستند که متاسفانه به دلیل بیکاری و جهت تفنن و سرگرمی به اینترنت رو می آورند.

 سوءاستفاده دسته چهارم کاربران از محیط اینترنت خطری در جهت افت فرهنگی ایران است. متاسفانه پتانسیل و وقت گروه اول کاربران ابنترنت در مواجهه با دسته چهارم هدر می رود و به جای آن که شاهد انتشار مقالات علمی ادبی متنوع و مفید در اینترنت و بهتر شدن سطح اخبار ارسالی به رسانه ها باشیم روز به روز از استفاده صحیح از آن فاصله می گیریم. بی تفاوتی برخی افراد که مشاغل فرهنگی دارند نسبت به این معضل سبب میدان دادن بیشتر به این افراد سوءاستفاده گر شده که متاسفانه از اینترنت به عنوان اسباب بازی استفاده می کنند. در شرایط فعلی که همه کشورها در اینترنت رقابت تنگاتنگ با یکدیگر دارند اعتلای فرهنگ کشور در این محیط مجازی امری ضروری می باشد. باید در نظر داشته باشیم که توجه هریک از ما در این زمینه در دراز مدت تاثیر زیاد بر فرهنگ ایران خواهد گذاشت و این موردی ست که نباید از آن با بی تفاوتی گذشت.

خبرنگاری فقط به داشتن این شغل محدود نمی شود و اگر هر یک از افراد جامعه این مهم را دریابند سطح اطلاع رسانی در کشور بالا خواهد رفت                                            .

 نظر خوانندگان: 5 نظر
 
 
 نقل مطالب از سايت خبرنگار (به جز لينک مستقيم) تنها با اجازه‌ی نويسنده مجاز است